Regulamin

Regulamin kursów Prywatnej Szkoły Pływania „eMKa”

  1. Prywatna Szkoła Pływania „eMKa” prowadzi działalność z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Siedziba firmy: Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/211, telefony: 604 526 641, 604 526 654, e-mail: emka.tarnow@interia.pl adres strony internetowej: www.emka-tarnow.pl
  2. Właścicielami firmy i prowadzącymi zajęcia są trenerzy pływania: mgr Jerzy Kacer oraz mgr Ryszard Mróz. Zajęcia prowadzą również zatrudnieni dodatkowo trenerzy i instruktorzy pływania.
  3. Kursy nauki i doskonalenia pływania prowadzone są na krytych Pływalniach TOSiR w Tarnowie.
  4. Zajęcia odbywają się na kursach 15 lekcyjnych prowadzonych raz w tygodniu. Liczebność grup szkoleniowych:  do 15 osób na jednego prowadzącego.
  5. Rezerwacja miejsc na kursy odbywa się za pośrednictwem Internetu.
  6. Należność za kurs można wpłacać na konto bankowe lub gotówką  bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.
  7. Wejście na pływalnię odbywa się za każdorazowym okazaniem karty wstępu, którą  uczestnik otrzymuje po zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty należności za kurs.
  8. Uczestnicy kursów nie mogą wchodzić na teren hali pływalni przed rozpoczęciem zajęć ani wychodzić z zajęć bez powiadomienia   instruktora.
  9. Nad bezpieczeństwem uczestników kursów czuwają instruktorzy prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
  10. Dane osobowe gromadzone są w oparciu o Ustawę o ochronie danych Osobowych.
Tarnów 28.01.2015 r.