Organizacja zajęć.

Nauka i doskonalenie pływania na kursach odbywa się w różnych grupach zaawansowania, w cyklach szkoleniowych 15 – lekcyjnych, raz w tygodniu, przy liczebności grup ćwiczebnych do 15 osób na jednego prowadzącego.

Pierwsze kursy rozpoczynają się w październiku i trwają do końca stycznia, następne rozpoczynają się w lutym i trwają do końca maja. Rezerwacja miejsc na kursy odbywa się za pośrednictwem Internetu. Do dyspozycji zainteresowanych są kursy I i II stopnia oraz tzw. Rekreacyjna Sekcja Pływacka, w której zajęcia o najwyższym stopniu zaawansowania mają charakter sportowego treningu pływackiego.

 

Poszczególne kursy

 

Nauka pływania dla dzieci do lat 9 w brodziku ( I stopień )
Nauczanie pływania tzw. strzałką, kraulem na piersiach i na grzbiecie. Pod koniec kursu część zajęć odbywa się w wodzie głębokiej basenu.

Nauka pływania dla dzieci do lat 9 w brodziku ( II stopień )
Doskonalenie umiejętności zdobytych na kursie I stopnia, nauka pływania żabką na piersiach, część zajęć w wodzie głębokiej basenu.

Nauka pływania w basenie (I stopień) dla uczestników pow. 9 roku życia
Nauczanie pływania kraulem na piersiach i na grzbiecie oraz żabką na piersiach. Pod koniec kursu uczestnicy skaczą ze słupków i pływają w wodzie głębokiej.

Doskonalenie pływania (II stopień), zajęcia tylko w wodzie głębokiej
Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy wcześniej ukończyli z powodzeniem I stopień nauki pływania lub posiadają umiejętności umożliwiające pływanie tylko w wodzie głębokiej. Program obejmuje eliminowanie błędów, nauczanie pływania poprawnego technicznie, kształtowanie umiejętności swobodnego poruszania się w wodzie głębokiej, skoki do wody.

Rekreacyjna Sekcja Pływacka
Grupa o najwyższym stopniu zaawansowania. Zajęcia mają charakter treningu pływackiego, obejmują podnoszenie poziomu sprawności pływackiej, kształtowanie wytrzymałości w pływaniu na dłuższych dystansach, naukę pływania stylem motylkowym ( delfinem ), startów i nawrotów oraz elementów ratownictwa wodnego. Pod koniec roku szkolnego istnieje możliwość uzyskania uprawnień Młodszego Ratownika WOPR.